Vad är en konsthall?

konsthallDen korta definitionen av vad en konsthall är, är att det helt enkelt är en lokal för konstutställningar. Dessa utställningar är sedan inte permanenta, utan tillfälliga. Således innebär de en chans för olika konstnärer att visa upp sig. Detta är bara en av skillnaderna mot traditionella museer, som ju vanligtvis inte är till för nya och/eller mer okända konstnärer. Konsthallar koncentrerar sig i hög grad på samtida konst, och är därför på många sätt viktig för att exponera den för en större publik. Vad skillnaden mellan en konsthall och ett galleri är är kanske inte alltid är helt tydlig. I Svenska sammanblandas också de två relativt ofta. I praktiken finns ingen enkelt definierbar skillnad mellan de två.

Det finns i dag i Sverige ett stort antal konsthallar, i både privat och offentlig regi. Allt från riktigt stora och välkända till små lokal, som ibland inte är mer än ett eller ett par rum i det lokala biblioteket. De fyller alla sitt syfte, och kan sägas komplettera varandra. Skillnaden mellan vernissage på en välkänd konsthall i en storstad, jämfört med ett litet vernissage på en mindre ort kan tyckas vara stora. Men i grund och botten rör det sig om precis samma sak; ett sätt för en konstnär att visa upp sina verk för sin förmodade publik.

Till skillnad från konst i sig är konsthallens historia rätt ung, och går egentligen inte längre tillbaka än till 1700-talet. Konsthallar och gallerier kan till viss del sägas ha uppstått i och med att konstnärer blev konstnärer. Under större delen av västerlandets historia sågs de snarare som en sorts hantverkare. Visst, vissa av dem blev ytterst berömda, men den mesta konst som skapades var beställningsverk, med en förutbestämd köpare. Uppkomsten av konsthallar kan således sägas visa på en förändring i attityden till konst och konstnärer.