Akvarellmålning

akvarellmålningVad är skillnaden mellan akvarell och vattenfärg? Finns det någon skillnad? Strikt sett kan man säga att vattenfärg är en mer vardaglig term för akvarell. Akvarellmålning utförs med vattenbaserade färger, till skillnad från oljebaserade, vilket får ett antal olika konsekvenser. Vanligtvis har akvarellfärg olika grad av transparens, och olika nyanser uppnås genom blandande av grundfärger. Akvarellmålning utförs vanligtvis på papper. Skillnaden gentemot målande med oljefärg är att färger uppstår genom att det – vanligtvis vita – papperet filtreras genom akvarellfärgerna. Akvarellfärg kan dock ha en mer täckande förmåga, i likhet med oljefärg.

Akvarellmålning har en mycket lång historia, och den kan sägas ha tagit sin början i Kina. Akvarellmålning var – och är – ytterst vanligt där, till skillnad från i väst där oljebaserat måleri haft en mer dominerande ställning. Akvarellmålning anses även vara en mycket svår konstform, som ställer stora krav på konstnären för gott resultat.

Att måla med vattenfärger – det vill säga akvarellmålning – är något som är mycket populärt, delvis på grund av att att färgerna är relativt billiga. Barn som målar med fingerfärg på dagis kanske inte rent kvalitetsmässigt kan jämföras med Albrecht Dürer, men i princip handlar det om samma sak.